Foto: Coert Metz
Home
Wie
Gitaarles
Bandles
Sessiewerk
Coaching
Onderwijs
Organisatie
Foto's
Contact
Flageolet
Flageolet

Organisatie

Hoe organiseer je een praiseavond of kindersing-in in je gemeente?

Flageolet begeleidt het hele traject van voorbereiden en uitwerken tot en met de uitvoering. Het is de bedoeling dat gemeenteleden beschikbaar zijn om diverse taken uit te voeren. Flageolet coördineert en begeleidt het organisatietraject. Het doel van het traject is drieledig:

• Het traject leidt tot uitvoering van een praiseavond of kindersing-in
• Er ontstaat een organisatiedraaiboek dat bruikbaar is bij een volgend evenement binnen de gemeente
• De begeleiding is erop gericht om gaven en kwaliteiten van gemeenteleden actief in te zetten, te ontwikkelen en tot hun recht te laten komen binnen de gemeente, tot eer van God. Het is de bedoeling dat de betrokkenen na het begeleidingstraject zelfstandig kunnen functioneren binnen de gemeente.


Interesse? Neem contact op met Flageolet!